Werk in uitvoering.

Na het beëindigen van de basisopleiding is een nieuw project op poten gezet welk verder bouwt op mijn eindwerk aangaande hekserij.

Het doel is om een schilderij uit te werken in 3D formaat.

Op bijgevoegde afbeeldingen kan U alvast een klein deel van het actuele werk bekijken.